OPTIMUS, la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
Al 90è aniversari de la nostra fundació, renovem la nostra marca i seguim innovant amb noves solucions de so i comunicació.
Integració IP entre el sistema de megafonia i alarma per veu COMPACT d'OPTIMUS i les centrals d'incendis algorísmiques de GRUPO AGUILERA

La normativa europea indica que, en cas d'incendi, els sistemes de detecció i de megafonia han de treballar conjuntament per organitzar de manera òptima l'evacuació de les persones. Grupo Aguilera i Optimus han fet un pas important en aquest sentit: no només s'emeten els missatges d'alarma pels altaveus davant la detecció del foc, a més s'adapten dinàmicament en funció de l'evolució de l'incendi, emetent-se de manera simultània els d'alerta i els d'evacuació, canviant de zona d'altaveus quan es detecta que el foc passa d'una planta a una altra. D'aquesta manera es facilita que les persones sàpiguen, a cada moment, la sortida d'emergència més adequada segons el pla d'evacuació establert pels bombers.

 

 

Això s'aconsegueix amb una integració d'alt nivell (protocol JSON) del sistema algorísmic de detecció d'incendis de Grupo Aguilera amb el sistema de megafonia i alarma per veu COMPACT de Optimus. La interfície AE/SA-IOPT és l'encarregada d'enllaçar les centrals d'incendis del Grupo Aguilera i les matrius d'àudio d'Optimus, tantes com n'hi hagi a la instal·lació. Inclou la matriu de compliment del pla d'evacuació i garanteix l'enviament correcte dels missatges a les zones d'altaveus.

 

NORMATIVA EN 54

Tal com especifica el Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendis (DB-SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), els sistemes han de complir la normativa EN 54. Amb els altaveus certificats segons EN 54-24 i l'alimentació de emergència segons EN 54-4, utilitzant el sistema COMPACT d'Optimus, certificat EN 54-16, i la interfície d'integració AE/SA-IOPT, certificada segons EN 54-13 com a part del sistema algorítmic de Grupo Aguilera, el compliment de la normativa és complet.

 

GRUPO AGUILERA I OPTIMUS

Grupo Aguilera i Optimus són empreses líders en els seus respectius sectors, amb més de 45 anys d'experiència en el cas del Grup Aguilera i de 90 anys en Optimus. La col·laboració entre les dues empreses s'ha traduït en una solució professional que augmenta el valor del sistema combinat de detecció d'incendis i d'alarma per veu, i que garanteix la millor solució en qualsevol situació i qualsevol necessitat.