Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 
Altres recursos

Documents amb explicacions teòriques sobre la megafonia, els seus fonaments teòrics i la seva aplicació pràctica.

flecha2 Megafonia, principis bàsics
flecha2 Curs de connexions i instal·lació