Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 

CC123FbCentral de control per a recepció d'incidències, gestió i comunicació amb les habitacions

Central de control de planta o àrea. Permet la recepció de les incidències del sistema (locals o generals), la seva gestió i la comunicació amb els intercomunicadors. Disposa de pantalla LCD de 4 x 20, micròfon i altaveu amb control de volum, connector per auricular telefònic, control de volum de trucada i de recepció, teclat de control i programació, indicadors de tipus de trucada, indicadors d'estat i connexió USB per a programació des ordinador. Model OPTIMUS ref. CC-123F.

datasheet

CC119FbCentral de control per a senyalització d'incidències. Sense àudio

Central de control de planta o àrea. Permet la recepció de les incidencies del sistema (locals o generals) i la seva gestió. Disposa de pantalla LCD de 4 x 20, control de colum de trucada, teclat de control i programació, indicadors de tipus de trucada, indicadors d'estat i connexió USB per programació desde ordinador. Acabat metàl·lic color gris. Dimensions 222 x 205 x 60 mm. Model OPTIMUS ref. CC-119F.

datasheet

UR4Unitat de control remot per a 4 zones. Control d'audio

Electrònica de control que estableix la comunicació entre els elements de quatre punts de trucada i la central de control. Permet la connexió dels mecanismes de trucada i presència, l'intercomunicador i del llum de senyalització de passadís. Model OPTIMUS ref. UR-4.

datasheet

URUnitat de control remot per a 1 zona. Control d'audio

Electrónica de control que establece la comunicación entre los elementos de un punto de llamada y la central de control. Permite la conexión de los mecanismos de llamada y presencia, del intercomunicador y de la lámpara de señalización de pasillo. Modelo OPTIMUS ref. UR.

datasheet

UC4SUnitat de control remot per a 4 zones. Només senyalització

Unitat de control remot per 4 zones que estableix la senyalització de dades entre els elements de fins a quatre punts de trucada i la central de control. Permet la connexió dels mecanismes de trucada i presencia i de les lampades de senyalització de passadís. Instal·lació en superficie. Acabat metàl·lic color negre. Dimensions 165 x 120 x 23 mm. Model OPTIMUS ref. UC-4S.

datasheet

MTDABInterfície de control de traspassos. Inclou renovador de dades i aïllador elèctric.

Controlador electrònic per a la gestió de traspassos de control entre centrals i la regeneració del senyal de dades. En instal·lacions amb més d'una central de control s'intercala el mòdul MT-DA / B entre elles per aïllar elèctricament els trams de bus de la instal·lació, per regenerar i equilibrar el senyal de dades i per gestionar el traspàs del control de les habitacions una central a una altra. Model OPTIMUS ref. MT-DA / B.

datasheet