OPTIMUS, la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
El sistema GT d'AIPHONE permet complir amb la normativa del Codi Tècnic d'Edificació especificada (CTE) en el document DB SI. Tal com s'indica en la definició de la Zona de Refugi, aquest equip permet la intercomunicació amb el centre de control i indica acústica i visualment l'establiment de trucada i la comunicació per a persones amb discapacitat visual i auditiva. Es tracta d'intercomunicadors d'àudio amb acabats d'alta qualitat en crom, llautó i níquel, pictogrames de senyalització de trucada en curs, comunicació i control remot, i missatges de veu sintetitzada en castellà de trucada en curs, comunicació i porta oberta. La capacitat del sistema permet controlar fins a 16 zones de refugi des de 4 centrals. En tractar-se d'un sistema modular OPTIMUS ha creat referències específiques del kit inicial (intercomunicador, central i elements de control) per a sistemes de fins a 5 o 16 zones, així com per als intercomunicadors addicionals.

REFERÈNCIES

GT-05ZRK: Conjunt d'intercomunicador, central i elements de control per a sistemes de fins a 5 refugis
GT-16ZRK: Conjunt d'intercomunicador, central i elements de control per a sistemes de fins a 16 refugis
GT-ZR: Intercomunicador addicional*
*Exemple 1: Un sistema amb 4 refugis necessita 1 x GT-05ZRK + 3 x GT-ZR
*Exemple 2: Un sistema amb 12 refugis necessita 1 x GT-16ZRK + 11 x GT-ZR

+info

PRODUCTO

Necessiteu més informació?