OPTIMUS, la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
El Codi Tècnic d'Edificació (CTE), en el document bàsic de seguretat en cas d'incendi (DB-SI, apartat 3, punt 9) descriu la necessitat d'habilitar zones de refugi per a l'evacuació, en cas d'incendi, de persones amb discapacitat, i de les condicions en què és obligatori incloure un intercomunicador per sol·licitar auxili, especificades a l'annex A del document.

A l'annex A del DB-SI del CTE s'indica la necessitat de disposar d'un intercomunicador "visual i auditiu" als edificis que no siguin d'ús residencial habitatge i que disposin d'un lloc de control permanent durant el seu horari d'activitat. Segons l'anterior, queden inclosos pràcticament tots els edificis d'ús Hospitalari, Administratiu, Comercial, Aparcaments, Docent, de Pública Concurrència...

La normativa diu que l'intercomunicador serà "visual i auditiu" i en els aclariments inclosos al mateix annex A ho explica: el senyal auditiu pot ser un missatge pre gravat i el senyal visual un dispositiu lluminós. D'aquesta manera s'escolta i es veu que en efecte s'ha produït la trucada i la sol·licitud d'assistència consegüent. OPTIMUS ofereix diverses solucions per equipar les zones de refugi i complir la normativa. Les tres més utilitzades són els kits formats per elements de la sèrie GT de la multinacional japonesa AIPHONE, l'intercomunicador específic per a refugis de la sèrie SMC d'OPTIMUS i l'intercomunicador SIP que es pot atendre des de qualsevol equip que utilitzi l'estàndard SIP.

 

Zonas de refugios OPTIMUS w


SOLUCIONS OPTIMUS

Sèrie GT d'AIPHONE

La solució proposada amb la sèrie GT inclou tots els equips necessaris: intercomunicador, control, electrònica de control i font d'alimentació. L'intercomunicador, robust, amb acabats d'alta qualitat i estètica acurada, disposa de pictogrames de senyalització de trucada en curs i comunicació, així com d'un missatge d'àudio per indicar l'estat de la trucada. El lloc de control és un equip elegant amb pantalla, teclat i telèfon. A més, és un sistema ampliable, que permet gestionar fins a 16 zones de refugi, i també està disponible en una versió amb vídeo en color.

datasheet

GTRefugios aiphone 1200x600


Seèrie SMC. EP-405H

Una altra solució és utilitzar l'intercomunicador EP-405H quan a l'edifici s'instal·la un sistema SMC, àmpliament utilitzat a hospitals, residències geriàtriques, aparcaments o escoles. És un intercomunicador anti vàndal d'intempèrie amb robust frontal metàl·lic de 3 mm de gruix, amb altaveu de mylar (intempèrie) protegit mitjançant una reixa metàl·lica interior, polsador de trucada metàl·lic, cargols torx de seguretat i protecció davant de pols i aigua. Està especialment preparat per a punts de trucada dauxili, com els de les zones de refugi, amb lletres SOS grans en vermell, missatge pre gravat de trucada en curs, pictograma d'accessibilitat i paraula CALL en braille. Es connecta com a un equip més del sistema SMC i es gestiona des del lloc de control CC-123F. En aquest sistema la quantitat de zones de refugi que es poden controlar és il·limitada.

datasheet

EP405H OPTIMUS W


Compatibilitat SIP: EP-44SIPH

La tercera solució utilitza el protocol estàndard de comunicació SIP. És l'intercomunicador EP-44SIPH, amb placa frontal d'acer, polsador metàl·lic, lletres SOS grans en vermell, missatge pregravat de trucada en curs, pictograma d'accessibilitat i paraula SOS en braille. Entre moltes altres prestacions, destaca el bucle d'inducció incorporat per facilitar l'audició a persones amb discapacitat auditiva, o la possibilitat de convertir-lo en un equip apte per a intempèrie IP65 amb protecció anti-vàndal IK10, utilitzant la caixa d'encastar CE-EP. En utilitzar el protocol SIP, el centre de control pot ser qualsevol telèfon de la instal·lació, o una de les centrals d'intercomunicació SIP disponibles al catàleg d'OPTIMUS.

datasheet

EP44SIPH OPTIMUS W

Les tres solucions són àmpliament utilitzades i cobreixen qualsevol necessitat: el sistema GT quan cal una solució compacta, amb tots els equips necessaris, l'intercomunicador EP-405H quan s'utilitza el sistema SMC, i el model EP-44SIPH en integracions amb la telefonia SIP existent a l'edifici.

Necessiteu més informació?