logo castel200   Logo EN PNG 800x250

logo castel200   Logo EN PNG 800x250

Iberdrola 800x400

Sistema combinat de megafonia i intercomunicació IP/SIP

Iberdrola és un dels grups més importants a nivell internacional dedicat a la producció, distribució i comercialització energètica. En els diferents centres de la seva infraestructura elèctrica, com subestacions, centres de transformació i preses hidroelèctriques, s'utilitza com a solució un sistema combinat de megafonia i intercomunicació dissenyat amb equips OPTIMUS, TOA i CASTEL. Els missatges pregravats els gestiona el mòdul SMM-8SA de OPTIMUS. La potència i els missatges en directe des de pupitres microfònics locals es realitzen amb el sistema VM-3000 de TOA. Finalment, els avisos remots i de màxima prioritat es transmeten amb equips CASTEL de la sèrie XELLIP, connectats a la xarxa de dades, mitjançant protocol IP/SIP i des dels telèfons o intercomunicadors SIP dels centres de control i seguretat de l'empresa.

Desitja més informació sobre aquest producte?

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: OPTIMUS S.A.
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de disseny, fabricació, comercialització i servei postvenda de sistemes de so i comunicació.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.