Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 

planos100

PLÀNOLS & CAD

Els tècnics de OPTIMUS estudiaran els plànols proporcionats pel client i afegiran una nova capa amb els punts sonors, un cop determinada la seva ubicació òptima atenent tant a criteris tècnics com econòmics.

 

estudios100

ESTUDIS ACÚSTICS

El disseny de qualsevol sistema de megafonia ha de garantir la intel · ligibilitat i la cobertura acústica. OPTIMUS verifica amb estudis acústics la correcta selecció i disposició de punts sonors a partir de la informació arquitectònica facilitada pel client.

 

conexiones100

CONNEXIONS

La documentació que s'inclou amb els equips de megafonia inclou els diagrames de connexió. A més, OPTIMUS realitza a mida esquemes d'interconnexió dels sistemes muntats en armaris (racks) o sota comanda de qualsevol sistema.