Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.

logo compact W500

SISTEMA DE MEGAFONIA I ALARMA PER VEU AMB CERTIFICACIÓ EN54

SegellEN54 w400

Adequat tant per a sistemes centralitzats com per a sistemes distribuïts, escalables i modulars, enllaçats mitjançant la xarxa de dades corporativa. Un sistema per a hotels, hospitals, comerços, negocis, indústria...

funcions i mercats diagrama equips exemples software

COMPACT OPTIMAX2 w700

FUNCIONS I MERCATS

FUNCIONS I MERCATS

aeropuerto
aeroport

Avisos d'alarma, pregravats i en directe
Difusió de música

hospital

Gestió de zones d'altaveus
Pupitres microfònics connectats en bus o mitjançant la xarxa de dades corporativa

comerç

Recepció 4 canals simultanis d'àudio digital mitjançant connexió IP
Programari de punt d'avisos, per a avisos en directe, pregravats, notificació d'alarmes ...

estacions

Contactes per a funcions d'emergència, activació de missatges, control de zones ...
Sortides d'àudio amb control individual de volum

presó

Supervisió del camí crític: línies d'altaveus, amplificadors, targetes, alimentació, contactes, missatges pregravats ...

hotel

Compatible amb el protocol SIP
Sistemes enllaçables mitjançant xarxa corporativa i accessibles des de punts IP (micròfons, telèfons SIP ...)

túnel

Integració a través de PC (XML) i integració directa (JSON, SNMP, API / DLL)
Recepció i transmissió de dades de control mitjançant connexió IP

indústria

Doble connexió Ethernet (Layer 2 i 3) i doble entrada d'alimentació per a instal·lacions amb redundància
Funcionament a través d'Internet mitjançant VPN

 
PlayPause
previous arrow
next arrow

DIAGRAMA

DIAGRAMA

EsquemaCompact
 1. Entrada USB frontal, 2 entrades d'àudio + 16 opcionals
 2. Control de volum i d'avisos inclòs en cada unitat
 3. Connexió amb el sistema contraincendis (FAS: Fire Alarm System), mitjançant contactes d'entrada i sortida per activar missatges a les zones adequades.
 4. Fins a 16 pupitres microfònics analògics
 5. Fins a 16 sondes de soroll
 6. Un equip COMPACT complet disposa de 108 espais per allotjar cartes amb les següents possibilitats:
  1. Control individual de volum tant de música com d'alarma: fins a 216 zones.
  2. Control individual de volum de música i control general de volum d'alarma: fins 352 zones.
  3. Control general de volum tant de música com d'alarma: fins 642 zones.
 7. Fins a 4 pupitres microfònics IP locals
 8. COMPACT nº 1: 1 principal +10 secundàries
 9. Telefonia SIP
 10. Fins a 20 centrals principals COMPACT accessibles des dels punts de control IP globals
 11. Quatre canals d'àudio IP per als punts de trucada locals o globals (pupitres microfònics) i per als missatges pregravats.
 12. Fins a 4 pupitres microfònics IP globals
 13. Àudio sobre IP (AoIP) Xarxa Ethernet o IP a través de capa de nivell 2 o capa de nivell 3

EQUIPS

EQUIPS

Matriu d'àudio (unitat principal) sense targetes,amb connexió IP

+info

Unitat d'ampliació per matriu d'àudio COMPACT, sense targetes

+info

Interfície-matriu d'àudio amb dues entrades i dues sortides, no ampliable, connexió IP

+info

Interfície-matriu d'àudio amb quatre sortides, no ampliable, connexió IP

+info

Targeta de dues entrades d'àudio per a fonts de so

+info

Targeta de dues entrades d'àudio amb prioritat (contacte / VOX)

+info

Targeta de dues sortides d'àudio amb supervisió

+info

Targeta per subdivisió de zones d'altaveus (6) amb control general de volum

+info

Targeta amb 16 contactes d'entrada i 4 contactes de sortida

+info

Micròfon d'emergència (bombers) per muntar en frontal de la matriu d'àudio

+info

Pupitre microfònic d'emergència amb teclat i display, connexió Ethernet, control local o global

+info

Panell remot per a emergència (bombers) amb micròfon

+info

Pupitre microfònic de 18 zones, connexió bus fins a 16 unitats

+info

Pupitre microfònic de 18 zones, connexió Ethernet

+info

Etapa de potència 2 x 500 W, línia de 100 V, classe D

+info

Etapa de potència 4 x 500 W, línia de 100 V, classe D

+info

Font d'alimentació i commutador d'alimentació d'emergència (2u)

+info

Altaveus OPTIMUS certificats EN54-24

+info

EXEMPLES

EXEMPLES

1
8 zones d'altaveus
4000 W: 500 W de potència cada zona
Pupitre microfònic en xarxa (remot)
Ajust individual de volumen d'avisos
Ajust individual de volumen de música

2
12 zones d'altaveus
500 W de potència en total
Pupitre microfònic en xarxa (local)
Ajust general de volumen d'avisos
Ajust general de volumen de música
Etapa de música/backup
3
12 zones d'altaveus
1000 W: 500 W de potència cada 6 zones
Micrófon d'emergència
Ajust general de volumen d'avisos (cada 6 zones)
Ajust general de volumen de música (cada 6 zones)
Etapa de backup única
4
32 zones d'altaveus
1000 W: 500 W de potència cada 16 zones
Pupitre microfònic en xarxa (remot)
Pupitre microfònic en xarxa (local)
Ajust general de volumen d'avisos (cada 16 zones)
Ajust individual de volumen de música
Etapa de música/backup
5
8 zones d'altaveus modo A+B
500 W de potència
Pupitre microfònic en xarxa (remot)
Micròfon d'emergència
Ajust general de volumen d'avisos
Ajust individual de volumen de música
Etapa de música/backup
6
68 zones d'altaveus
4000 W de potència en total
Pupitre microfònic en xarxa (local)
Xassis d'ampliació COMPACT-E
32 zones via 2 x UMX-2SB
36 zones via 6 x UMX-2SA
Etapes de potència de backup
 

SOFTWARE

SOFTWARE

previous arrow
Pantalla_1.jpg
Pantalla_2.jpg
Pantalla_3.jpg
Pantalla_4.jpg
next arrow
Shadow
SCM-01
Software de configuració i control CALL POINT
 
SCIN-01
Software d'integració
 
COM-PAM
Servidor de megafonia 24/7
 
COM-PCC
Ordinador de control de megafonia