Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 

BalnearioLasCaldas

AUDIO A LES HABITACIONS DEL BALNEARI. Oviedo (Espanya). El complex de balnearis de les Caldas incorpora el sistema de megafonia general amb control des pupitres microfònics OPTIMUS model SMP94RS i l'amplificació d'àudio local en habitacions amb els 2644AS de IMPROVE. L'espai termal disposa a més d'un sistema d'àudio amb control DSP mitjançant processadors digitals i matrius de commutació.