Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 

industria

En indústria els sistemes de megafonia presten serveis importants, com el d'alarma per veu, que facilita una evacuació ordenada i segura del recinte, o el de la senyalització horària per canvi de torns. A més, proporciona altres més habituals com la difusió de música en oficines i zones de visita, o el de localització i avisos generals o per zones.

En indústria molts dels punts sonors s'instal · len a l'exterior i en entorns agressius. A més de proporcionar una elevada pressió acústica, a causa de les grans dimensions dels recintes, els altaveus instal · lats han de complir amb certificacions ATEX i disposar d'elevats graus de protecció IP.