Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 

Música, micròfon sense fils i equalització (200 m2)

enllaç PDF

Distribució de música, múltiples micròfons i supressió de realimentació acústica (> 1000 m2)

enllaç PDF

Distribució de música i avisos de localització (> 200 m2)

enllaç PDF

Distribució de música, atenuació local i avisos de alarma (>200 m2)

enllaç PDF

Avisos de localització i avisos d'alarma (>1.000 m2)

+INFO

Múltiples micròfons i música (>200 m2)

enllaç PDF

Distribució de música i avisos de localització (> 400 m2)

+INFO

Distribució de música i atenuació local (400 m2)

+INFO

Distribució de música (200 m2)

+INFO