Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 

prision

La megafonia dels actuals centres penitenciaris ha de facilitar l'accés a les diferents zones d'altaveus de forma centralitzada i descentralitzada, de manera que els funcionaris puguin dirigir els avisos des dels pupitres microfònics locals, situats en els centres de control de planta de cada mòdul , o des del lloc general situat a la Torre de Control, ja sigui des dels pupitres digitals en xarxa o des del sistema integrat de comunicacions del centre.