Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 

centr comercial

En els actuals centres comercials la megafonia atén dos requisits de forma simultània; el de seguretat i alarma per veu, comú a altres recintes amb gran concurrència de persona, i el lúdic, atès que s'encarrega de distribuir música pels grans vestíbuls i passadissos, en ocasions amb caixes acústiques de gran potència i àmplia resposta en freqüència. Normalment en cada local del centre comercial disposa del seu sistema autònom de difusió musical, enllaçat amb la megafonia general. A més, la seguretat compta amb un sistema d'intercomunicació que atén els punts informatius, aparcaments, accessos, barreres i caixers.

folleto